AUTOMATYKA - MIEDŹ sp. z o.o.

 

Głogów, ul. Żukowicka 1, 67-231 Żukowice

tel. (76) 747 77 00, fax. (76) 747 77 57

e-mail: info@a-m.com.pl

 

 

 

Proszę wybrać dział, z którym chcą się Państwo skontaktować

 

Sekretariat (76) 747 77 00
Dyrektor Finansowy (76) 747 76 93
Dział Księgowości i Finansów (76) 747 -74 11, -67 57
Sekcja Zaopatrzenia (76) 747 67 02
Sekcja Kadr (76) 747 -69 68
Dział Przygotowania Produkcji (76) 747 77 56
Specjalista ds. Umów (76) 747 77 56
Oddział Serwisowy (76) 747 67 66
Sekcja Techniczna (076) 747 77 58
Dział Wykonawczy (76) 747 67 60
Dział Techniki Cyfrowej (76) 747 -74 31, -74 04
Dział Elektryczny (76) 747 67 24
Spec. ds. rozliczeń, administracji i syst. jakości (76) 747 77 59