Spec. ds. rozliczeń, administracji i syst. jakości
Telefon: (76) 747 77 59