Automatyka przemysłowa Drukuj

Podstawowym zakresem działalności Przedsiębiorstwa jest automatyka przemysłowa. Projektujemy, montujemy, uruchamiamy i serwisujemy urządzenia AKPiA na instalacjach technologicznych. W procesach inwestycyjnych zapewniamy kompletność dostaw materiałów wraz z prefabrykacjami szaf sterowniczych, rozdzielni elektrycznych itp.

 

Realizowane przez naszą Spółkę serwisy dotyczą instalacji wykonanych wcześniej przez AUTOMATYKA – MIEDŹ sp. z o.o. jak i instalacji, których realizatorami byli inni wykonawcy.
Serwis urządzeń AKPiA 
Serwisujemy:
•    układy automatyki obejmujące swoim zakresem pomiary: fizykochemiczne, temperatur, ciśnienia, przepływów, poziomów,
•    palniki gazowe (VORTOMETRIC, WEISHAUPT, BRINKMANN, KROMSCHRODER),
•    wagi taśmociągowe, przesypowe i zbiornikowe,
•    analizatory gazów (H&B, SIEMENS, CODEL).

 
Oferujemy w pełni profesjonalny serwis o najkrótszych z możliwych czasach reakcji. Nasze walory w zakresie serwisów docenili już tacy Klienci jak KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”, "ENERGETYKA" sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud, a także CBJ sp. z o.o., KGHM ECOREN S.A. i BOC-GAZY sp. z o.o.