Pracownie - pomiary i kalibracje Drukuj

Laboratoria i warsztaty AUTOMATYKA – MIEDŹ sp. z o.o. mogą także świadczyć usługi bezpośrednio w zakresach swoich specjalności. Pracownia pneumatyczna, termometryczna, elektroniczna, laboratorium pomiarów elektrycznych, warsztat siłowników i napędów oczekują na Państwa zapotrzebowanie na usługi w zakresie remontów, sprawdzenia, kalibracji, a także modernizacji wszelkich urządzeń i przyrządów przez Państwa posiadanych.

 

• Sprawdzamy właściwości metrologiczne czujników pomiarowych, sygnalizatorów, manometrów, wskaźników, regulatorów, rejestratorów, analizatorów, pH-metrów, konduktometrów, przetworników pomiarowych, wag zbiornikowych i taśmowych. Sprawdzenia urządzeń dokonujemy według obowiązujących przepisów GUM, instrukcji i PN. Na powyższe prace udzielamy gwarancji oraz wystawiamy świadectwa sprawdzenia,

•    Wykonujemy pomiary kabli 5-kategorii i wyżej wraz z naprawą,

•  Realizujemy pomiary na kablach teletechnicznych i lokalizujemy uszkodzenia za pomocą reflektometru.