Drukuj

W ciągu dziesięciu lat działalności Spółka wykonała kilkaset zleceń oraz zadań. Poniżej zaprezentowano niektóre, przekrojowe realizacje z tego okresu.

 

•    Serwis i remonty instalacji automatyki przemysłowej, systemów łączności, telekomunikacji i sygnalizacji przeciwpożarowej KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi „Głogów”.

 

•    Centralna sygnalizacja i kontrola chłodzenia pieca zawiesinowego KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi „Głogów”. Projekt, oprogramowanie, wdrożenie, testowanie.

 

•    Instalacja do produkcji lepiszcza skrobiowego KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi „Głogów”. Oprogramowanie, montaż, uruchomienie – w zakresie automatyki kontrolno-pomiarowej i branży telekomunikacyjnej.

 

•    Automatyczne sterowanie węzłów zmieszania pompowego dla ogrzewania szybów powietrza wdechowego dla KGHM Polska Miedź     S.A. O/Zakłady Górnicze "Rudna". Oprogramowanie, montaż, uruchomienie.

 

•    Instalacja pomiarów podciśnienia statycznego i przepływu powietrza, układy pomiaru temperatury uzwojeń silników i łożysk wentylatorów KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Górnicze "Polkowice - Sieroszowice". Dokumentacja techniczna i remont.

 

•    Modernizacja sterowania węzłem suszenia koncentratu na Wydziale Przygotowania Wsadu P-21 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi „Głogów”. Kompletacja dostaw, montaż, prace programistyczne, uruchomienie, dokumentacja techniczna, szkolenie obsługi.

 

•    Instalacja odczytu i rejestracji pomiaru poziomu wody z piezometrów zapory zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” z transmisją danych. Kompletacja dostaw, montaż, prace programistyczne, uruchomienie, projekt techniczny i powykonawczy.

 

•    Wykonanie układu pomiarowego zużycia ługu posulfitowego dla Wydziału Przygotowania Wsadu P-1 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi „Głogów”.

 

•    Zespół Administracyjno – Socjalny Szybu R-IX wraz z łącznikiem do Naszybia, KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Górnicze "Rudna". Budowa rurociągu kablowego, instalacja przyłącznicy głównej, wykonanie: okablowania strukturalnego, instalacji p.poż., instalacji sieci elektrycznej dedykowanej, instalacji automatyki i sterowania.

 

•    Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie. Wykonanie: instalacji słaboprądowych, sygnalizacji p.poż., sygnalizacji włamania oraz instalacji sieci komputerowej.

 

•    Wykonanie remontu instalacji AKP w stacji wentylatorowej Szybu P VII KGHM Polska Miedź S. A. O/Zakłady Górnicze "Polkowice - Sieroszowice".

 

•    Serwis systemów i urządzeń kontrolno – pomiarowych automatyki przemysłowej „Energetyka” Sp. z o.o.

 

•    Przeglądy, konserwacje i naprawy przemienników częstotliwości, układów rozruchowo – tyrystorowych oraz  osuszaczy powietrza dla KGHM Polska Miedź S. A. O/Zakłady Wzbogacania Rud.

 

•    Wykonanie modernizacji zasilania stacji wentylatorowej R-X KGHM Polska Miedź S. A. O/Zakłady Górnicze "Rudna”.

 

•    Przeglądy serwisowe, remonty urządzeń klimatyzacyjno – wentylacyjnych KGHM Polska Miedź S. A. O/Huta Miedzi „Głogów”.

 

•    Wykonanie prac branży elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa węzła schładzania gazu - węzeł 100 Wydziału P-26 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi „Głogów”.

 

•    Wykonanie montażu części elektrycznej, AKPiA, sterowania, wizualizacji i oświetlenia instalacji odpylania i odsiarczania gazów z odciągów miejscowych pieca zawiesinowego na Wydziale P-22 KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Głogów”.  

 

•    Wykonanie prac elektryczno – budowlanych na zadaniu: „Budowa Rafinerii Ołowiu KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi „Legnica”.  

 

 

REFERENCJE

1. BIPROMET S.A., Katowice z dnia 22.08.2007 r. 

2. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi „Głogów” Wydział Ołowiu z dnia 3.07.2006 r.,

3. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi „Głogów” Wydział Pieców Anodowych z dnia 3.07.2006 r.,

4. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Górnicze „Rudna” z dnia 3.01.2005 r.,

5. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi „Głogów” z dnia 18.02.2004 r.,

6. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny, Rudna z dnia 31.07.2003 r.,

7. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” z dnia 26.05.2003 r.,

8. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi „Głogów” z dnia 21.05.2003 r.,

9. PRB „Remy” Spółka z o.o. w Głogowie z dnia 20.05.2003 r.,

10. ZEiSAP „MikroB” S.A., Ostrzeszów z dnia 29.08.2002 r.,

11. „ENERGETYKA” Spółka z o.o., Lubin z dnia 18.06.2001 r.,

12. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny, Rudna z dnia 9.02.2001 r.,

13. BIPROMET S.A., Katowice z dnia 23.01.2001 r.